Breaking news
 1. PLOEGEN SEIZOEN 2024-2025 U08
 2. PLOEGEN SEIZOEN 2024-2025 U18 en U21
 3. PLOEGEN SEIZOEN 2024-2025 U10 en U12
 4. PLOEGEN SEIZOEN 2024-2025 U14 en U16
 5. X-MAS tornooi 2023
 1. Aan het begin van het seizoen worden er duidelijke afspraken gemaakt met de coach over :
  + Hoe en wie verwittigen bij afwezigheid op trainingen en/of wedstrijden.
  + Wat te doen bij blessures.
  + Hoelang voor de aanvang van de wedstrijd de speler/speelster aanwezig moet zijn.
 2. Beoefen basket met respect voor de coach, de teamgenoten, de supporters, de tegenstanders en de scheidsrechters. Hierbij is onbehoorlijk gedrag (schelden, beledigen, fysiek geweld en agressieve gebaren) onaanvaardbaar. Beoefen basket volgens de bekende of afgesproken wedstrijdregels. Aanvaard steeds de beslissingen van scheidsrechters en de coach.
 3. Er wordt 100% inzet van je verwacht, dit zowel op training als op wedstrijden.
 4. Wees stipt op tijd voor de aanvang van de training.
 5. Na training en wedstrijd ruimen we alles op en laten we de spelersbank en kleedkamer netjes achter. Laat geen rommel achter, lege waterflessen, tape, … horen in de gepaste vuilnisbakken. Dit geldt zowel thuis als op verplaatsing.
 6. Het is absoluut verboden dat spelers in wedstrijduitrusting in publiek roken of alcoholische dranken verbruiken.
 7. Respecteer steeds de privacy van jezelf en de anderen. Verspreid nooit ongevraagd foto’s, films of persoonlijke informatie zonder toestemming – ook niet online.
 8. Vanaf miniemen (U16) moet een speler altijd de identiteitskaart meebrengen naar de wedstrijd, zo niet zal de VBL-boete a rato van 6 euro ten laste zijn van de speler/speelster.
 9. Iedere wedstrijduitsluiting, scheidsrechtersverslag en het eventueel verschijnen voor de tuchtraad zijn volledig ten laste van de betrokken speler (of zijn ouders), alsook de daardoor veroorzaakte kosten.
 10. Bij bezit of gebruik van soft-of harddrugs en/of doping kan de speler/speelster onmiddellijk geschorst worden.
 11. Bij een 2de technische fout voor dezelfde jeugdspeler/jeugdspeelster (vanaf U16) in het lopende seizoen, zal hij/zij 2 jeugdwedstrijden onbezoldigd fluiten waar Basket Hexia ZwevegemDeerlijk zelf voor een clubscheidsrechter moet zorgen.
 12. Van iedere jeugdspeler/jeugdspeelster (vanaf U16) wordt verwacht om minimum 1 wedstrijd als clubscheidsrechter te fluiten (steeds onder begeleiding van een ervaren scheidsrechter). Dit zal gebeuren volgens een bepaalde beurtrol en na een opleiding in het begin van het seizoen. Voor deze inspanning wordt een vergoeding voorzien.

Bij problemen van extra-sportieve aard kan men steeds terecht bij zijn coach, ploegverantwoordelijke, jeugdcoördinator of bestuur (in die volgorde).

Belangrijk

 • Het bestuur heeft het recht op te treden wanneer de gedragscode niet wordt gerespecteerd en kan de nodige maatregelen nemen.
 • Gedrag dat aanleiding geeft tot boetes en dossierkosten, wordt altijd ter kennis gebracht in een bestuursvergadering en aan de betrokkene.
 • Geldelijke boetes en dossierkosten zullen altijd integraal teruggevorderd worden van diegene die deze veroorzaakt heeft.
 • Strafrechtelijk gedrag wordt altijd gemeld aan de bevoegde instanties.
 • Het bestuur (of de afgevaardigden van het bestuur) heeft het recht om iemand tijdelijk of permanent als lid uit de club of de sportaccommodatie te (laten) verwijderen