Breaking news
 1. PLOEGEN SEIZOEN 2024-2025 U08
 2. PLOEGEN SEIZOEN 2024-2025 U18 en U21
 3. PLOEGEN SEIZOEN 2024-2025 U10 en U12
 4. PLOEGEN SEIZOEN 2024-2025 U14 en U16
 5. X-MAS tornooi 2023
 1. Respecteer altijd de beslissing van de scheidsrechter, de coach en het bestuur.  Val een beslissing van een scheidsrechter of coach niet aan en trek nooit de integriteit van dergelijke personen in twijfel.
 2. Iedere wedstrijduitsluiting, scheidsrechtersverslag en het eventueel verschijnen voor de tuchtraad zijn volledig ten laste van de betrokkene(n), alsook de daardoor veroorzaakte kosten.
 3. Daar jullie een voorbeeldfunctie hebben. Is onbehoorlijk gedrag (schelden, beledigen, fysiek geweld en agressieve gebaren) onaanvaardbaar. Fair play is het voorbeeld.
 4. Wijs spelers er op met zorg gebruik te maken van de accommodatie: laat geen rommel achter!
 5. Afspraken die in clubverband gemaakt worden gelden voor iedereen.
 6. Het publiekelijk geven van negatieve commentaar over spelers, coaches hoort niet thuis in onze club.
 7. Iedereen die het wil, kan zijn steentje bijdragen in de club. Deelnemen aan de clubactiviteiten wordt dan ook ten zeerste geapprecieerd.
 8. Respecteer steeds de privacy van jezelf en de anderen. Verspreid nooit ongevraagd foto’s, films of persoonlijke informatie zonder toestemming – ook niet online.
 9. Bij problemen van extra-sportieve aard kan men steeds terecht bij de jeugdcoördinator of bestuur (in die volgorde).

Belangrijk

 • Het bestuur heeft het recht op te treden wanneer de gedragscode niet wordt gerespecteerd en kan de nodige maatregelen nemen.
 • Gedrag dat aanleiding geeft tot boetes en dossierkosten, wordt altijd ter kennis gebracht in een bestuursvergadering en aan de betrokkene.
 • Geldelijke boetes en dossierkosten zullen altijd integraal teruggevorderd worden van diegene die deze veroorzaakt heeft.
 • Strafrechtelijk gedrag wordt altijd gemeld aan de bevoegde instanties.
 • Het bestuur (of de afgevaardigden van het bestuur) heeft het recht om iemand tijdelijk of permanent als lid uit de club of de sportaccommodatie te (laten) verwijderen